Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de
webpagina(‘s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Hit E-commerce (Hit E-com) besteedt grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Hit E-com geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Hit E-com accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Hit E-com worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Hit E-com . Hit E-com is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar word(t/en) gesteld.

Hit E-com behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Hit E-com de toegang tot de webpagina monitoren.

De gebruiker zal Hit E-com, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Heb je nog een vraag?